Výzva na spoluprácu

Správa Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (CHKO ŠV) vykonáva od roku 1980 v chránenom území, dnes národnej prírodnej rezervácii (NPR) Sitno, manažmentové práce. Tieto pozostávajú najmä z kosby trvalých trávnatých porastov (TTP), sušenia a odvozu pokosenej trávnatej hmoty a odstraňovaniu nežiadúcich drevín rastúcich na TTP. Keďže časť štiavnických, ale aj mimo štiavnických „eko-aktivistov“ (najmä tých stále a všetko kritizujúcich) vyjadruje nespokojnosť s vykonávaním vyššie uvedených prác, Štátna ochrana prírody SR Správa CHKO ŠV ich vyzýva na spoluprácu. Sme presvedčení, že tak ako sa vedia rýchlo a pohotovo zorganizovať pri podávaní podnetov na všetky možné inštitúcie,  vystupovanie v médiách a pod., určite sa dokážu  veľmi rýchlo zmobilizovať aj pri skutočnej a potrebnej pomoci pre ochranu prírody. A to tým, že pomôžu pri kosbe, hrabaní a odvoze pokosenej hmoty z NPR Sitno. Práce trvajúce cca 1 týždeň  je potrebné   vykonať približne v polovici mesiaca júl. Súčinnosť im poskytneme na tel. číslach 045 6911931, 045 6911935, alebo priamo v budove Správy CHKO ŠV, Kammerhofská 26, Banská Štiavnica.