Začala jarná migrácia žiab

Jarná migrácia žiab pomaly začína aj v CHKO Štiavnické vrchy. Preto sme sa tento rok zamerali na frekventovaný úsek cesty pred obcou Brehy, kde žaby migrujú z blízkeho lesa do mŕtveho ramena. Vybudovali sme na inkriminovanom úseku cca 100 m zábranu hlavne pre ropuchu bradavičnatú, ktorá migruje zo zimoviska v lese na miesto rozmnožovania.  Najosvedčenejšou metódou je práve stavba zábran z plastovej fólie a následný prenos zozbieraných žiab cez vozovku. Na prenose žiab sme sa dohodli aj v spolupráci s obcou Brehy. Z plastových fólií a drevných kolíkov sme vytvorili zábrany, ktoré žaby nemôžu preliezť. Zábrany sme osadili ručne,  vykopali pozdĺžnu priekopu popri ceste, natiahli fóliu a uchytili drevenými kolíkmi. Potom sme prihrnuli spodnú časť, tak aby ju žaby nepodliezli.

Ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),  je najčastejšou obeťou kolízií dopravy a migračných ťahov. Častými obeťami sú aj ďalšie druhy napr. ropucha zelená, rosnička zelená a skokan hnedý. Počet žiab sa na Slovensku neustále znižuje, čo sme spozorovali aj na predošlých miestach migrácie, kde sa veľmi znížili ich počty.