Dnes sa našim pracovníkom podaril odchyt mláďaťa Vydry riečnej (Lutra lutra), na ktorej výskyt v okolí Halčianskeho tajchu nás upozornil dobrovoľný člen stráže prírody. Mláďatko sa nachádzalo pri vrchnom prepadovom kanáli z nádrže. Bolo zoslabnuté a neprejavovalo žiadne obranné správanie z čoho usudzujeme, že mláďa je ešte nesamostatné a s veľkou pravdepodobnosťou muselo prísť o svoju vydriu maminu. Po prevezení na Správu CHKO Štiavnické vrchy mu bola poskytnutá základná starostlivosť. Po dohode s pracovníkom zo Záchrannej stanice v Zázrivej, bude nasledujúci deň prevezená do uvedeného zariadenia, kde majú skúsenosti so záchranou a následným vypustením mláďat tohto druhu do voľnej prírody.