Zimné sčítanie vodného vtáctva

Aj tento rok sa naša Správa zapojila do medzinárodného programu zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku. V dňoch 18. a 19. januára 2020 pozorovalo 8 pracovníkov Správy CHKO Štiavnické vrchy na riekach Hron a Ipeľ výskyt vodného vtáctva. Na Hrone prebiehalo sčítavanie v úseku Hronská Breznica  – Veľké Kozmálovce a na Ipli v úseku Tešmak – Ipeľské Predmostie. Za sledované obdobie bolo zaznamenaných 10 druhov s nasledovnými počtami: kačica divá 754 jedincov , kormorán veľký 148 jedincov,  volavka popolavá 29 jedincov,  volavka biela 4 jedince,  potápač veľký 101 jedincov,  čajka smejivá 1 jedinec,  labuť veľká 47 jedincov,  sliepočka vodná 2 jedince,  rybárik riečny 1 jedinec a na záver “čerešnička”  orliak morský 1 jedinec.