Zlejkova diera na Krivíne

Dňa 26. októbra 2018 vyhľadali doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. a RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. zo Slovenskej správy jaskýň, spolu s naším kolegom Vladom Baláškom a bývalým kolegom ing. Vladom Solárom  jaskyňu Zlejkova diera, v k. ú. Rybník nad Hronom, pod kótou 316 Krivín, na území rovnomennej prírodnej rezervácie. Jaskyňa doteraz nebola v centrálnej evidencii jaskýň zaregistrovaná. Preto ju zamerali a zdokumentovali. Jej dĺžka je len 3,7 m, napriek tomu je však mimoriadne hodnotná, pretože ide o zriedkavý genetický typ podzemnej dutiny v andezitovej láve. Pravdepodobne predstavuje pľuzgierovitú dutinu vytvorenú pneumatickou expanziou uvoľňujúcich sa vulkanických plynov a pár (tzv. gas blister cave), o čom svedčí najmä slzovitý tvar dutiny. Nedá sa však úplne vylúčiť ani to, že jaskyňa bola pôvodne tzv. podkôrovou dutinou, ktorá sa vytvorila pod vyklenutou lávovou kôrou po poklesnutí polotekutej lávy (tzv. lava tumulus cave). Takéto dutiny sa vytvárajú najmä v miestach vztlaku alebo vlnitého toku lávy.