Novinky

9. júla 2021

Pasenie na Sitne

Našej Správe sa podarilo  v spolupráci s Milanou Beňovou – Ranč Bôra – SHR  opätovne prinavrátiť na sitnianske lúky hospodárske […]
31. mája 2021

Informačné stredisko ochrany prírody na Sitne – oznam

ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy srdečne pozýva návštevníkov a turistov legendárneho vrchu Sitno do priestorov Informačného strediska ochrany prírody […]
26. mája 2021

Edukačná činnosť

V priebehu jari zrealizovala  pracovníčka Správy CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len Správa) terénne exkurzie spojené s prednáškami v chránených územiach […]
23. apríla 2021

Regulačné zásahy

Naša Správa vykonávala vo svojom  kompetenčnom území aj počas mimovegetačného obdobia regulačné zásahy. V Prírodnej rezervácii Hradište sa odstraňovali nahromadené […]
22. marca 2021

Suťaž

Ak ste kreatívni a radi maľujete, využite prírodu ako svoj ateliér plný jarných scenérií, príbehov a zašlite nám svoju kresbu […]