Novinky

20. septembra 2018

Kaňa močiarna po rehabilitácii

Pri obci Lúčky, okres Žiar nad Hronom, bola nájdená vedľa cesty miestnym občanom kaňa močiarna. Hoci nebola neporanená, bola veľmi […]
18. septembra 2018

Návšteva ČIŽP na Správe CHKO Štiavnické vrchy

Vo štvrtok 13.9.2018 sme privítali zástupcov českej inšpekcie ŽP a po vzájomnej výmene informácii a poznatkov z našej práce v oblasti ochrany prírody a krajiny […]
18. septembra 2018

Nemýľte si!

V prírode môžeme momentálne vidieť kvitnúť Sambucus ebulus – baza chabzdová, ale aj nebezpečný boľševník obrovský  (Heracleum mantegazianum). Po upozornení verejnosťou […]
24. augusta 2018

Čistenie okolia sekvojovca obrovského

V týchto dňoch zamestnanci Správy CHKO Štiavnické vrchy realizovali čistenie okolia chráneného stromu sekvojovca obrovského za CHA Banskošiavnická botanická záhrada. […]
23. augusta 2018

Rekonštrukcia ISOP Sitno

ŠOP SR realizuje tento rok rekonštrukciu expozície ochrany prírody umiestnenú v  Informačnom stredisku ochrany prírody (ISOP) v budove bývalej rozhľadne v NPR […]