Novinky

7. januára 2020

Silvestrovská kontrolná činnosť – CHKO Štiavnické vrchy

Dňa 31.12.2019 Správa CHKO Štiavnické vrchy v súčinnosti s Obvodným policajným zborom v Banskej Štiavnici vykonali preventívnu akciu zameranú na […]
31. decembra 2019

Bobor vodný na Počúvadlianskom jazere

Správa CHKO Štiavnické vrchy (ďalej len S-CHKO ŠV) vykonáva v tomto období v rámci navrhnutých opatrení z pracovného stretnutia zvolaného […]
12. decembra 2019

Ukončenie regulačných zásahov v roku 2019 v pôsobnosti Správy CHKO Štiavnické vrchy

Pre posledný regulačný zásah v tomto roku sme si vybrali jedno z maloplošne chránených území, ktoré je významné výskytom mäsožravej […]
22. novembra 2019

Ekoaktivity v ZŠ Prenčov

V stredu 20.11.2019 naša kolegyňa Ing. Monika Farbiaková, zabezpečila pre žiakov ZŠ v Prenčove prezentáciu o prírode Štiavnických vrchov a […]
20. novembra 2019

Krajší domov včelárika zlatého

V mesiaci november na základe iniciatívy našej Správy CHKO Štiavnické vrchy, bol zrealizovaný regulačný zásah na ochranu a obnovenie biotopu […]