24. apríla 2018

Ponuka Správy CHKO Štiavnické vrchy

Správa CHKO Štiavnické vrchy ponúka v priestoroch svojej budovy novozriadené miestnosti pre tématickú výučbu hodín biológie pre školy, s prípadnými prednáškami, prezentáciami, […]
23. apríla 2018

Výrub drevín v údolí Vyhnianskeho potoka

Na základe podnetu na prešetrenie zákonnosti výrubu drevín v údolí Vyhnianskeho potoka, v katastrálnom území obce Bzenica, vykonala SIŽP Banská Bystrica […]
13. apríla 2018

Prehodnocovanie ochrany chránených stromov

Vo večerných správach TV Markíza, ako aj v správach TA3 bolo dňa 12.4. uverejnený rozhovor riaditeľa Správy CHKO Štiavnické vrchy k návrhu […]
6. apríla 2018

Monitoring chránených druhov pri zatepľovacích prácach

… vykonali sme 15 obhliadok  budov určených na rekonštrukčné a zateplovacie práce, s cieľom zistenia výskytu chránených druhov živočíchov (netopiere, belorítky, […]