Novinky

11. apríla 2018

Hniezdenie dravcov

V týchto dňoch vykonávame monitoring hniezdenia chránených dravcov na známych lokalitách v našej CHKO. Vedeli ste , že väčšina dravcov […]
6. apríla 2018

Monitoring chránených druhov pri zatepľovacích prácach

… vykonali sme 15 obhliadok  budov určených na rekonštrukčné a zateplovacie práce, s cieľom zistenia výskytu chránených druhov živočíchov (netopiere, belorítky, […]
6. apríla 2018

Nový pacient v RS

Sova lesná zrazená autom v Krupine sa od soboty lieči v našej rehabilitačnej stanici. Podľa rozsahu poranení, šance na návrat do prírody […]
28. marca 2018

Monitoring ponikleca

… bol realizovaný monitoring rastlinného druhu európskeho významu Pulsatilla grandis (poniklec veľkokvetý) na xerotermných lokalitách v okrese Veľký Krtíš.     […]