15. marca 2019

Svetový deň vody 2019

Témou Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ –  Nikoho nenechajme v úzadí – Voda pre všetkých. Téma vychádza […]
13. marca 2019

Prírodná rezervácia Hradište

V uplynulých dňoch naša Správa CHKO Štiavnické vrchy realizovala regulačný zásah v PR Hradište, ktorá tiež patrí do pôsobnosti našej správy. […]
25. februára 2019

Spoločné sčítanie veľkých šeliem

Dňa 14. februára 2019 sa zamestnanci Správy CHKO Štiavnické vrchy zúčastnili na prvom spoločnom sčítaní veľkých šeliem v rámci NP Muránska […]
9. októbra 2018

Stretnutie prírodovedcov vo Svätom Antone

V dňoch 24.9.2018 – 26.9.2018 sa konal pod záštitou Ministra životného prostredia SR vo Svätom Antone 13. ročník medzinárodnej konferencie […]
18. septembra 2018

Návšteva ČIŽP na Správe CHKO Štiavnické vrchy

Vo štvrtok 13.9.2018 sme privítali zástupcov českej inšpekcie ŽP a po vzájomnej výmene informácii a poznatkov z našej práce v oblasti ochrany prírody a krajiny […]