9. októbra 2018

Stretnutie prírodovedcov vo Svätom Antone

V dňoch 24.9.2018 – 26.9.2018 sa konal pod záštitou Ministra životného prostredia SR vo Svätom Antone 13. ročník medzinárodnej konferencie […]
18. septembra 2018

Návšteva ČIŽP na Správe CHKO Štiavnické vrchy

Vo štvrtok 13.9.2018 sme privítali zástupcov českej inšpekcie ŽP a po vzájomnej výmene informácii a poznatkov z našej práce v oblasti ochrany prírody a krajiny […]
24. augusta 2018

Čistenie okolia sekvojovca obrovského

V týchto dňoch zamestnanci Správy CHKO Štiavnické vrchy realizovali čistenie okolia chráneného stromu sekvojovca obrovského za CHA Banskošiavnická botanická záhrada. […]
13. augusta 2018

Geocachig a chránené územia

V posledných rokoch je obľúbenou a pomerne rozšírenou činnosťou medzi ľudmi, ktorí si radi spestria pobyt v prírode, hľadanie a […]
25. júla 2018

Prírodná pamiatka Tesárska roklina

Tento týždeň sme mali na programe kontrolu a strostlivosť o ďaľšiu zaujímavú lokalitu v našej pôsobnosti. Prírodná pamiatka (PP) Tesárska […]